search-engine-optimazion

ปกติโปรแกรมเมอร์หรือผู้ดูแลเวปไซต์ จะทำการปรับปรุงหน้าตาเนื้อหาของเวปไซต์ ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้ว แต่การปรับปรุงเพื่อให้ Search Engine ดังๆอย่าง Google , Yahoo , Bing ฯลฯ รู้จักนั้นกลับไม่ง่าย

มีคำอีกคำหนึ่งที่ทำให้เข้าง่ายขึ้น นั่นก็คือ Search Engine Friendly หรือเรียกย่อๆว่า SEF สมมุติว่าเรามอง Search Engine เป็นเหมือนเพื่อนของเรา เรามักจะปรึกษาปัญหาต่างๆจากเพื่อน และเพื่อนก็สามารถตอบคำถามเราได้ทุกเรื่องคงจะเป็นการดี ดังนั้นการปรับแต่งเวปไซต์ให้เหมาะกับ Search Engine ก็ไม่ต่างจากการเข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นั่นเอง. (ภาพจาก Internet)

 

Advertisements