afiliate_program

     Affiliate Marketing คือการทำการตลาดให้กับเว็บที่ขายสินค้าหรือบริการโดยที่เราสามารถจะช่วยเหลือเว็บเหล่านั้นในการหาลูกค้าที่จะมาซื้อของผ่านหน้าเว็บ โดยเราจะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่า Commission ตามยอดซื้อของลูกค้าที่เราหามาได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เราจะได้ค่า Commission อยู่ที่ 10-30% ของราคาสินค้า 

     ข้อดีที่สำคัญของ Affiliate Marketing คือการที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเว็บเป็น ไม่ต้องมีสินค้า ไม่ต้องซื้อสินค้ามาเก็บเพื่อขาย ไม่ต้องส่งของ ไม่ต้องบริการหลังการขาย เรียกได้ง่ายๆว่า ลงแรงพร้อมกับความรู้ในการหาลูกค้าเพื่อเข้าซื้ออย่างเดียวก็สามารถหารายได้ได้แล้ว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของ Affiliate Marketing คือ Amazon Affiliate Program หรือ ถ้าเป็นของสัญชาติไทย ก็เช่น SE-ED Affiliate เป็นต้น

 

 

Advertisements